Γιατί να προτιμήσω να πληρώνω συνδρομή στην εφαρμογή σας και όχι σε μία άλλη από αυτές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο;

Διότι η εφαρμογή μας διαφέρει από τις άλλες του ανταγωνισμού. λόγω του πλούσιου περιεχομένου της. 1)Μπορεί η σχολή να κάνει την θεωρία της με εύκολο και κατανοητό στον καθένα τρόπο. 2)Μπορεί η σχολή να δίνει κωδικούς στους υποψηφίους για να έχουν προσωπική πρόσβαση σε ολόκληρη την εφαρμογή μαθαίνοντας τα τέστ με ένα διαφορετικό διαδραστικό τρόπο ώστε στις εξετάσεις να έχει επιτυχία τουλάχιστον 95% στην πρώτη εξέταση. 3)Ο υποψήφιος έχει το πλεονέκτημα να μάθει μέσα από τα animation τεχνική οδήγησης, διαδραστική εκμάθηση, ατυχήματα, συμβουλές, τις ερωτήσεις των πρακτικών εξετάσεων, προσομοίωση των πρακτικών εξετάσεων.

Τι άλλο παραπάνω έχει από τις άλλες εφαρμογές.

Η εφαρμογή μας έχει περιεχόμενο τέτοιο ούτως ώστε να την χρησιμοποιεί η σχολή από την στιγμή που θά έρθει ένας υποψήφιος μέχρι την τελευταία του αναθεώρηση της ζωής του. Η αρχιτεκτονική της είναι τέτοια που την καθιστά μοναδική και ασυναγώνιστη στο χώρο αυτό.

Περιέχει η εφαρμογή σας διαχειριστικό πρόγραμμα;

Φυσικά περιέχει την καρτέλα του κάθε υποψηφίου τα μαθήματα θεωρίας πρακτικής που έκανε τις στατιστικές το άν είναι έτοιμος για εξετάσεις, και όταν πάρει με το καλό το δίπλωμά του να υπενθυμίσει στην σχολή ένα μήνα πριν την λήξη του για να ειδοποιηθεί για την αναθεώρησή του.

Τι να προτιμήσω να δώσω ένα βιβλίο σε ένα μαθητή ή την εφαρμογή σας;

Το κόστος ενός βιβλίου είναι περίπου 2.00 ευρώ μόνο το τέστ και 7,00 ευρώ με την θεωρία του. Ένα βιβλίο ξερό απρόσωπο χωρίς τις απαντήσεις που μας δημιουργούνται (του τέστ) όσο για το μεγάλο πρέπει να ανατρέχουμε κάθε τόσο να βρούμε την αιτιολογία της απάντησης διαβάζοντας ολόκληρο κεφάλαιο. Ένα βιβλίο έχει κάποιο βάρος δεν μπορούμε να το κουβαλάμε οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. Την ψηφιακή εφαρμογή μας μπορεί να την έχει ανά πάσα στιγμή στο κινητό του. Δεν χρειάζεται ο χρήστης να ψάχνει απορίες του είναι μπροστά του με το πάτημα ενός κουμπιού, με την στοχευμένη απάντηση αλλά και με περαιτέρω αναλύσεις αν επιλέξουμε. Όσο τώρα για το κόστος ανάλογα με την κίνηση μιάς σχολής μπορεί να κοστίζει στην σχολή και λιγότερο από 1,00 ευρώ για κάθε μαθητή.

Μπορεί να διαφημιστεί η σχολή μου από την εφαρμογή σας.

Ναι μπορεί να διαφημιστεί με δύο τρόπους ο ένας είναι άμεσος με το λογότυπο της σχολής που θα είναι σε περίοπτη θέση στο κινητό του κάθε υποψηφίου σας ανά πάσα στιγμή όταν δουλεύει την εφαρμογή. Και ο δεύτερος έμμεσος τρόπος είναι να πει τα καλύτερα λόγια για την σχολή σας αφού του προσφέρατε αυτόν το μοναδικό τρόπο εκμάθησης. Και φυσικά την απόρροια της επιτυχίας του

Περιέχει κάτι άλλο η εφαρμογή σας που δεν μας έχετε πει.

Ναι περιέχει και όλη την γκάμα απο την χαρτούρα των διεκπεραίωσεων μιας σχολής ώστε νάναι πάντα το δεξί σας χέρι, ώστε και υπάλληλο να αλλάξετε να είναι εύκολο να μάθει την δουλειά σε χρόνο μιας ημέρας.