Η αγάπη και η διαρκής ανησυχία μας για το επάγγελμα που ακολουθήσαμε, μας ένωσαν για ένα κοινό σκοπό.

Δραστηριοποιηθήκαμε για να φέρουμε σε πέρας την πολυεφαρμογή που θα απλουστεύσει το έργο εκπαιδευτών και, κατ' επέκταση, των υποψηφίων οδηγών.

Ο Αλέξανδρος, με 30 χρόνια εμπειρία στο επάγγελμα, ασχολήθηκε και στο παρελθόν με προγράμματα θεωρίας των σχολών οδηγών και είναι ο πρώτος που έφερε τα τεστ σε ηλεκτρονική μορφή το 2001, όταν πρωτοεμφανίστηκε το νέο βιβλίο του Κ.Ο.Κ.

Ο Χρήστος, με 13 χρόνια εμπειρίας, εξειδικεύτηκε στη θεωρία όλων των διπλωμάτων, και των Π.Ε.Ι. και θεωρείται γνώστης της νομοθεσίας του κλάδου μας, συγχρόνως πολύ καλός γνώστης των διεκπεραιώσεων.

Ο μεν Αλέξανδρος ασχολήθηκε με τον τομέα της γραφιστικής και των animation, ώστε μετά από 8 χρόνια κατάφερε να φθάσει σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα και θα συνεχίσει σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Ο δε Χρήστος με τη γνώση του στην κατασκευή ιστοσελίδων (development) ανέλαβε τον σχεδιασμό της ώστε να πραγματοποιήσει μια εύχρηστη και φιλόξενη εφαρμογή για σχολές οδηγών.

Eμείς και η συμμετοχή σας είμαστε συνοδοιπόροι ώστε να φροντίσουμε για την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση σας επάνω στην οδήγηση.