Τα πλεονεκτήματα τής εφαρμογής είναι πολλά και διαφέρουν από τις παρόμοιες σελίδες του διαδικτύου. Τα 4.000 animation δίνουν το πλεονέκτημα στην εφαρμογή μας ώστε:

- Ο υποψήφιος οδηγός έχει τη δυνατότητα να μελετήσει, να κάνει τέστ κοκ (διαδραστικά), να μάθει πολλά περισσότερα από αυτά της ύλης τού υπουργείου.

- Να μελετήσει την τεχνική οδήγησης.

- Να δει ατυχήματα, να του δώσουμε χρήσιμες συμβουλές από εμπειρίες.

- Τα έξυπνα κουμπιά τής εφαρμογής είναι αυτά που βλέποντάς τα μια φορά ο υποψήφιος ίσως δεν ξανακάνει λάθος στην ερώτηση.

- Η συνεχής ένδειξη των σεσημασμένων λαθών θα ξεκουράσουν τον υποψήφιο στα τέστ.

- Να παρακολουθήσει πώς ακριβώς γίνονται οι εξετάσεις.

- Πώς ακριβώς διατυπώνουν οι εξεταστές τις ερωτήσεις και πώς πρέπει να τις απαντήσουμε, ώστε να αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί για οδήγηση και γενικά να πάρουμε τα εφόδια για να βγούμε στον δρόμο. Όχι για να πούμε ότι πήραμε δίπλωμα, αλλα ότι ειμαστε ικανοι οδηγοί.

Και κάτι ακόμη, ίσως κάτι από αυτά που μάθαμε να είναι η αιτία που κάποια φορά μάς σωσει τη ζωή μας, επειδή ζωή και οδήγηση είναι συνυφασμένοι όροι.