- Εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα (gif, jpg, png ή bmp - μέγιστο μέγεθος 2 ΜΒ)
- Εμφανίζονται στους υποψηφίους (gif, jpg, png ή bmp - μέγιστο μέγεθος 2 ΜΒ)