ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 175  56626
ΣΥΚΙΕΣ,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310630077,   6972895427,   0
ntoyrlias@gmail.com
http://www.ntourlias.gr
https://www.facebook.com/ScholeOdegonNtourlias/