ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ

Δήμαρχου Μπρωκούμη Χριστόδουλου 31  67100
ΞΑΝΘΗΣ,  ΞΑΝΘΗ
2541025661
basantonak@yahooo.gr