ΣΤΑΥΡΟΥ

Βασ. Γεωργίου Β' 13 Πειραιάς   18534
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2104222942,   6974147774
sxoliodigonstaurou@gmail.com
http://www.staurou.gr