ΤΣΙΤΣΙΓΑΝΗΣ ΔΗΜ

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3  34433
ΣΙΑΤΙΣΤΑ,  ΚΟΖΑΝΗ
2465500370,   6972032965
dtsitsiganis@gmail.com