ΛΑΚΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 41  
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
2441041213,   6975771940
lakkiaspanagiotis@gmail.com