ΣΑΛΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ι. ΦΩΚΑ 114  11146
0,  ΑΘΗΝΑ
2114133084,   6988706000,   2114133084
salmas.driving@gmail.com
www.salmasdriving.gr
https://www.facebook.com/salmas.driving